vineri, 13 februarie 2009

Ministerul Muncii a definit veniturile luate in calcul la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) a definit la inceputul acestei luni veniturile care se iau in considerare la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului, potrivit site-ului Avocat.net. De la inceputul acestui an, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului este in valoare de 600 lei sau 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

Prin Ordinul nr. 68, emis pe 4 februarie 2009, MMFPS a aprobat instructiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

Conform acestor instructiuni, veniturile care se iau in considerare la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz:

a) pentru veniturile din salarii:
- la locul unde se afla functia de baza: suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul a impozitului determinata ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si deducerea personala acordata pentru luna respectiva; contributiile la fondurile de pensii facultative; cotizatia sindicala platita in luna respectiva.
- pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

b) suma incasata de persoana indreptatita, calculata potrivit legii de catre platitorul acesteia, pentru perioadele asimilate prevazute la art.4 alin.(7) din normele metodologice;

c) suma incasata de persoana indreptatita care realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;

d) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati independente determinat in conditiile legii;

e) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati agricole determinat in conditiile legii.

Pentru persoanele care realizeaza venituri profesionale din salarii, venitul brut reprezinta salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii. In cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri profesionale din mai multe surse, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta.
Sursa: Hotnews.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu